RODO

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
Administratorem Państwa danych jest przedsiębiorstwo AZUN GZT TELKOM-TELMOR Ryszard Dyszelewski z siedzibą w Leźnie przy ulicy Dambka 6.

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. a) wykonania umowy kupna-sprzedaży produktów i usług oferowanych przez AZUN GZT TELKOM-TELMOR Ryszard Dyszelewski – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy ;
  2. b) marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu AZUN GZT TELKOM-TELMOR Ryszard Dyszelewski , do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
  3. c) finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
  4. d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa AZUN GZT TELKOM-TELMOR Ryszard Dyszelewski, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
  5. e) prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa AZUN GZT TELKOM-TELMOR Ryszard Dyszelewski , przez okres 5 lat od zakończenia umowy;

W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych); posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem AZUN GZT TELKOM-TELMOR Ryszard Dyszelewski w Gdańsku, lub wysyłając maila na adres: azun@azun.pl. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).

Zapraszamy do współpracy. Skontaktuj się z nami.