Rola symulacji komputerowej w projektowaniu form wtryskowych

Współczesny proces projektowania form wtryskowych jest ściśle powiązany z wykorzystaniem symulacji komputerowej. Stanowi ona niezwykle cenne narzędzie, umożliwiające weryfikację i optymalizację projektu przed jego fizyczną realizacją, co z kolei przekłada się na szereg wymiernych korzyści.

Zwiększenie precyzyjności i optymalizacja projektu

Symulacja komputerowa pozwala na dokładne przewidywanie przepływu tworzywa sztucznego w formie. Dzięki temu możliwe jest zidentyfikowanie potencjalnych problemów, takich jak przypalenia tworzywa, powstawanie linii łączenia w niewłaściwych miejscach czy niedotryski. Na podstawie uzyskanych wyników można zoptymalizować geometrię formy, kanałów wtryskowych i parametrów procesu wtrysku. Pozwala to na zapewnienie wysokiej jakości produkowanych detali i uniknięcie kosztownych błędów na późniejszych etapach procesu.

Redukcja kosztów i czasu projektowania

Symulacja komputerowa znacząco redukuje ryzyko kosztownych błędów projektowych, które mogłyby zostać wykryte dopiero po zbudowaniu formy. Pozwala to uniknąć konieczności kosztownych przeróbek i poprawek, a także skraca czas projektowania, eliminując potrzebę fizycznego prototypowania. Innymi słowy, symulacja komputerowa pozwala na znaczną oszczędność czasu i pieniędzy.

Szeroki zakres analiz

Dostępne oprogramowanie symulacyjne oferuje szeroki wachlarz analiz, obejmujących m.in.:

 1. Symulację przepływu tworzywa sztucznego: wizualizuje rozkład tworzywa w formie i identyfikuje potencjalne problemy.
 2. Symulację naprężeń i odkształceń: pozwala na redukcję naprężeń wewnętrznych wypraski
 3. Symulację termiczną: umożliwia analizę rozkładu temperatury w formie i jej wpływu na proces wtrysku.

Popularne programy do symulacji

Na rynku dostępnych jest wiele programów do symulacji komputerowej, m.in.:

 1. Moldflow
 2. Autodesk Inventor Nastran
 3. ANSYS
 4. SimScale

Wybór odpowiedniego oprogramowania zależy od specyfiki projektu, potrzeb użytkownika i budżetu.

Przykłady zastosowania symulacji komputerowej

Symulacja komputerowa może być wykorzystywana do:

 1. Optymalizacji geometrii formy: np. zmiana kształtu kanałów wtryskowych w celu poprawy przepływu tworzywa.
 2. Optymalizacji układu chłodzenia: np. skrócenie czasu fazy chłodzenia podczas produkcji, eliminacja powstawania tzw. hot-spotów.
 3. Doboru parametrów procesu wtrysku: np. określenie optymalnego ciśnienia i temperatury wtrysku.
 4. Rozwiązywania problemów: np. eliminacja pułapek powietrznych powodujących deformacje detalu.

Można śmiało stwierdzić że symulacja komputerowa stała się integralną częścią procesu projektowania form wtryskowych. Oferuje ona szereg korzyści, takich jak zwiększenie precyzji projektu, redukcja kosztów i czasu projektowania, a także możliwość szerokiej gamy analiz pozwalających na skrócenie cyklu produkcyjnego. Innymi słowy, stanowi ona niezastąpione narzędzie dla każdego projektanta form wtryskowych, dążącego do optymalizacji procesu i uzyskania wysokiej jakości detali.

 

Źródła informacji:

 1. https://www.autodesk.com/products/inventor/overview
 2. https://www.ansys.com/products/structures/ansys-mechanical

Zapraszamy do współpracy. Skontaktuj się z nami.